Tired Of Scooping The Litter Box - Dụng Cụ Huấn Luyện Mèo Cưng

Còn hàng
285.000₫

Huấn luyện mèo của bạn để sử dụng nhà vệ sinh lộn xộn miễn phí!

  •   Không còn lộn xộn với rác bẩn hay làm sạch Hộp xả rác.
  •   Tiết kiệm hàng ngàn đô la trên mèo Kitty!
  •   Hoạt động với tất cả các nhà vệ sinh.
  •   Bao gồm ghế huấn luyện và hướng dẫn.
  •   Đặt ghế đào tạo trên vành dưới ghế vệ sinh.
  •   Thêm một số ít rác xả rác mang lại cho mèo Hộp thuốc xả rác Cảm thấy chúng đã quen.
  •   Hủy bỏ một vòng từ ghế huấn luyện hàng tuần.
  •   Thêm vào đó bạn có thể khoe khoang về nhà vệ sinh của bạn được đào tạo Kitty!
     

Sản phẩm liên quan