THÔNG BÁO PHỤ THU DỊCH VỤ TẾT

THÔNG BÁO PHỤ THU DỊCH VỤ TẾT

  08/01/2020

  Lâm Nhựt Minh

🔥🛁 Giá dịch vụ Grooming sẽ tăng 35% từ ngày 17/1/2020 (23 âm lịch) đến hết ngày 29/1/2020 (mùng 5 tết). 
💥Khách Grooming đặt hẹn vui lòng mang bé đến đúng giờ. Shop chỉ giữ hẹn cho quý khách 20 phút. 

🔥🛌 Giá dịch vụ Lưu Chuồng sẽ tăng 35% từ ngày 21/1/2020 (27 âm lịch) đến hết ngày 29/1/2020 (mùng 5 tết). 
💥 Khách lưu chuồng đón bé sau 12h trưa shop sẽ phụ thu thêm phí 1/2 ngày.

Đóng góp ý kiến