Khách hàng thân thiết

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THÀNH VIÊN 2020

Thể lệ Chương trình khách hàng thân thiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
•  Tài khoản chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport hoặc tổ chức/doanh nghiệp, mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số khách hàng.
•  Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng đọc số điện thoại khi thanh toán. Điểm và thông tin hồ sơ được cập nhật chính thức 24 giờ sau khi phát sinh giao dịch.
•  Điểm mua hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn, với hệ số qui đổi là 10.000 đồng = 1 Điểm mua hàng, được tính phần lẻ.
•  Điểm mua hàng tích luỹ theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích luỹ sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.
•  Việc xét Điểm Thưởng trong các chương trình khuyến mãi tặng Điểm Thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày. Điểm Thưởng không được dùng để xét cấp độ thẻ cũng như các quyền lợi trong năm.
•  Đối với điểm tích luỹ còn lại chưa đổi thành Chiết khấu thương mại trong năm của Thành viên và VIP, chương trình sẽ chuyển thành Điểm năm cũ khi sang năm sau và số điểm này chỉ có giá trị qui đổi thành Chiết khấu thương mại đến hết ngày 31/12 của năm sau.
•  Phần tiền giảm trừ do Chiết khấu thương mại không được dùng để tích điểm cũng như tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Quà sinh nhật: Phiếu giảm giá 10% (Thành viên) hoặc Phiếu giảm giá 15% (VIP), áp dụng 1 lần cho hoá đơn trong ngày có giá trị tối đa 1 triệu đồng. Sử dụng trong vòng 6 tháng, không tính tháng Sinh nhật.
•  Khách hàng vui lòng xuất trình CMND/Passport khi nhận quyền lợi hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ. 
•  Mã số khách hàng không phát sinh doanh số trong hai (02) năm liền sẽ bị khoá và loại khỏi chương trình.
•  JUST4PET không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.
•  JUST4PET được quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích luỹ của khách hàng.
•  Thể lệ chương trình có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
•  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ quầy thu ngân hoặc qua Hotline: 0933.19.3883