HÓA ĐƠN BAO NHIÊU - GIẢM GIÁ BẤY NHIÊU

HÓA ĐƠN BAO NHIÊU - GIẢM GIÁ BẤY NHIÊU

  21/11/2019

  Nguyễn Phát Tài

 Hᴏᴀ́ đᴏ̛ɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ - Gɪᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ ʙᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ 

Từ ngày 19/11 đến ngày 21/11 khi khách hàng mua hoá đơn tối thiểu trên 100k sẽ được giảm giá ngay cho dịch vụ "TẮM- VỆ SINH THÚ CƯNG". :shower::bathtub: 
Mua càng nhiều, giảm giá càng nhiều. 

Chương trình được áp dụng như sau:

Với hoá đơn mua hàng 

- Trên 100k nhận ngay mã giảm giá 10% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

 - Trên 200k nhận ngay mã giảm giá 20% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 300k nhận ngay mã giảm giá 30% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 400k nhận ngay mã giảm giá 40% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 500k nhận ngay mã giảm giá 50% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 600k nhận ngay mã giảm giá 60% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 700k nhận ngay mã giảm giá 70% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 800k nhận ngay mã giảm giá 80% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

- Trên 900k nhận ngay mã giảm giá 90% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

:boom::boom: ĐẶC BIỆT hoá đơn trên 1000k nhận ngay mã giảm giá :100:% cho dịch vụ tắm vệ sinh.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

_________________ 
:house: Nhà của 𝐉𝐮𝐬𝐭𝟒𝐏𝐞𝐭 cho Sen nào cần:

:round_pushpin: 𝟱𝟮𝟰 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗿𝗮̃𝗶, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟱 (Ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi)

☎️ Order - Delivery : www.just4pet.vn

:Hotline :  𝟎𝟗𝟑𝟑.𝟏𝟗.𝟏𝟖𝟖𝟏

Đóng góp ý kiến