Dây dẫn vòng cổ BO-1907-15 cho chó mèo

Còn hàng
72.000₫
Số mặt hàng: BO-1907

Thông số sản phẩm: 
BO-1907-15 15mm × 120cm /
 BO-1907-20 20mm × 120cm / 
BO-1907-25 25mm × 120cm

chất liệu sản phẩm:

Sản phẩm liên quan