Chén đôi vuông từ tre cho chó mèo

Mã số sản phẩm : 3029
Còn hàng
60.000₫
Mã sản phẩm: BO-3027Z / BO-3028Z / BO-3029Z

Thông số sản phẩm: BO-3027Z 33 × 18,5 × 7cm (670mlx2) 
 BO-3028Z 29 × 16 × 5,5cm (470mlx2) /
BO-3029Z 25,5 × 13,5 × 4,5cm (330mlx2)

chất liệu sản phẩm:

Sản phẩm liên quan